HELSINGØR SENIOR-HØJSKOLE


Opdateret: 20. november 2018: Ændring i program for EGNS- OG KULTURHISTORIE den 27. november:

                                               Jørgen Gammelgaard har p.g.a. sygdom måtte aflyse foredraget den 27. november i Egns- og Kultur.

                                               Lars Christiansen kommer i stedet og fortæller om Storm P.

Opdateret: 26. november 2018: Nyhedsbrev nr. 4, december 2018-januar 2018.

Opdateret: 8. december 2018:   Ny køreplan på Hornbækbanen fra 9. december medfører ændrede starttider for Naturgruppens ture 13.12.2018 og 10.1.2019.

 

 

 

 

 

 

Foreningens formål er at

  • skabe fællesskaber, danne netværk og udvikle aktiviteter.
  • Disse formål opfyldes gennem medlemmernes ideer til aktiviteter, der primært er kulturelle, sanselige, oplysende og  udviklende.
  • De udførende aktiviteter gennemføres af selvaktive grupper, og former sig som foredrag, undervisning og oplevelser.
  • Aktiviteterne bygger på medlemmernes ønsker og behov.

Som medlemmer optages personer, der er fyldt 60 år og har bopæl i Helsingør Kommune

Sæsonen er fra slutningen af september til begyndelsen af april.

Alle aktiviteter bekendtgøres i vort blad og på denne hjemmeside 8 gange om året
Copyright © All Rights Reserved